IT & Business blog Enlogit
Člen skupiny:

Linux cluster: úvod do High Availability

Vložil/a Ondřej Suchý, 28 Leden, 2008 - 13:12

Protože se ve firmě také trochu zabýváme Linux clustery, přináším zde velmi stručný úvod do clusterových technologií. Je užitečné si to přečíst, aby člověk získal aspoň základní vhled a mohl clustery studovat dál. Článek vychází z mé prezentace na Red Hat Cluster Suite workshopech.

Důležité pojmy

Dostupnost
Stav, kdy systém funguje bez problémů a poskytuje uživatelům služby, které má.
Downtime
Nedostupnost.
Cluster
Skupina počítačů, které spolupracují za účelem zlepšení výkonu nebo dostupnosti konkrétního systému.
Cluster node
Jeden z počítačů v clusteru, též uzel.
High Availability
Vysoká dostupnost, zajištění provozu systému s minimálními výpadky. Prevence downtime. Též označováno zkratkou HA nebo HA cluster.
Load balancing
Rozkládání zátěže na jednotlivé "cluster node" za účelem zvýšení výkonu.
Fail-over
Proces přesunu aplikace z hlavního cluster node na záložní.
Fail-back
Proces přesunu aplikace ze záložních cluster node zpět na hlavní.
Single point of failure
Kritické místo v návrhu aplikace nebo infrastruktury, které není jištěno. Jediné selhání v tomto kritickém místě vyřadí z provozu celou infrastrukturu. U HA clusterů se snažíme single point of failure eliminovat například zdvojením všech důležitých bodů. Též zkratka SPOF.

Architektury HA clusterů

Active / Passive
Jeden cluster node je aktivní a poskytuje uživatelům služby. Další nodes čekají v záloze a přebírají provoz až v případě výpadku prvního node. Poskytuje vlastnosti High Availability, ale nezajišťuje Load Balancing. Obvykle se snadno implementuje, zejména proto, že není nutné příliš řešit současný přístup více nodes k jedné kopii dat.
Active / Active
Všechny cluster nodes jsou aktivní současně, všechny obsluhují uživatele. V případě výpadku jednoho přebírají jeho úlohy ostatní. Poskytuje vlastnosti High Availability i Load Balancing.

Často se Active / Active clusteru musí předřadit "load balancer", který umí distribuovat požadavky jednotlivým uzlům. Hloupý load balancer požadavky přiděluje jen cyklicky ("chodí pešek okolo", round robin). Toho se dá dosáhnout i pomocí DNS. Chytřejší load balancer může přihlížet k nastaveným vahám (např. podle výkonu hardware - máme-li jeden node slabší, dáme mu nižší váhu, takže bude dostávat méně požadavků), aktuálnímu počtu spojení nebo vytížení node. Pozor, aby se load balancer sám nestal SPOF.

Při návrhu Active / Active clusteru se často musí vyřešit problém, jak poskytnout více cluster nodes současný přístup do stejných dat, aniž by si navzájem narušovaly konzistenci. Tento problém se nejlépe řeší použitím sdíleného storage a Red Hat Global Filesystem. Spolu s dalšími clusterovacími nástroji je GFS součástí Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform, takže Advanced Platform je ideálním operačním systémem pro stavbu HA řešení na Linuxu.
Ondřej Suchý

Ondřej Suchý. Kontakty: m 777 103 944, e ondrej.suchy@enlogit.com, web ondrej-suchy.com + enlogit.com.

S mými zkušenostmi, nápady a pohledem zvenku pomáhám smysluplným projektům ujasnit si záměr, vytvořit jednoduchou strategii s dobře definovanou hodnotou a vyladit provoz. Pracuji například pro Enlogit a SALTEK. Zároveň mám rád přírodu a pohyb venku, a mám, myslím, citlivost k vztahům, lidem a emocím. Tyhle své stránky využívám například v rámci Prázdninové školy Lipnice.

Ondřej Suchý's blogPřidat komentář

Kontaktujte nás

IT & Business blog Enlogit
© Enlogit s.r.o. 2012
Víme, že je to otrava, ale musíme Vás informovat, že tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace